Ví đựng thẻ Dập Caro DOLO

PKV302

500,000 VND

Ví da bò thật, dùng để đựng thẻ, cardvisit hoặc đựng tiền nhỏ gọn